Nibe Sejlklubs Onsdagssejlads


Sejladserne sejles alle onsdage i Maj, Juni, Juli, August, September og har det sociale fællesskab i centrum. Det sejles i 2 klasser, Flagsejladsen og Nibe onsdagscuppen (DH-klasse). Flagsejladsen er målrettet til nye sejlere der gerne vil prøve kræfter med kapsejladsen eller bare gerne vil sejle med rundt på banen for derefter at drikke mole øl og spise pølser. Der er i denne klasse ingen krav til mål. Onsdagscuppen sejles som en ”rigtig” kapsejlads hvor fairness og sportsmanship er de grundlæggende værdier for sejladsen, derfor sejles der her efter DH-mål. Hvis du ønsker at få målt din båd så kontakt en af klubmålerne - Flemming Brandt Clausen og Bo Bjerrum. Vinderen af onsdagscuppen bliver årets klubmester. 

Ønskes du at deltage som gast kan du sende en mail til sejladsudvalg@nibe-sejlklub.dk eller møde op på dagen til skippermødet.

Regler og baneskitser kan findes i sejladsbestemmelserne.

Tidsplan:

Kl. 18.00 Skippermøde (Ved klubhuset)

Kl. 18.30 Start af flagsejladsen

Kl. 18.35 Først start i onsdagscuppen

Kl. 18.45 Anden start i onsdagscuppen

Kl. 21:30 Sidste måltagning

Første sejlads er 8. Maj og herefter hver onsdag til 25. September.

Sejladserne tager normalt 1,5 time hvorefter der vil være mole øl og pølser ved klubhuset. I september startes 30 minutter tidligere.

Deltagergebyr:

    Det er gratis at deltage.      

Sted:

    Nibe Sejlklub, Bryggen 70, 9240 Nibe

Tilmelding:

    Flagsejladsen: Ingen tilmelding.

    Onsdagscuppen: Tilmelding på manage2sail:

https://www.manage2sail.com/en-US/Home/EventRegistrationRedirect/63a0ab7f-3bed-434d-9f37-4b4684db141b

Sejladsbestemmelser Onsdagssejlads


 1. Regler

Flagsejladsen:

Der sejles efter de international søvejsregler.

Alle deltagere i flagsejladsen skal føre nationalitetsflag.

Alle både i flagsejlads viger for både i kapsejladsen.  

Flagsejlende både skal være opmærksomme på kapsejlende både.

Onsdagscuppen: 

Der sejles efter I.S.A.F. Kapsejladsregler 2021 – 2024. 

Regel 44.1: Påtage sig en straf, ændres fra to-runder til en-runde.

Der sejles efter DH-reglen. Alle både skal have et målerbrev udstedt af Nibe Sejlklubs måler eller et DS målerbrev i websejler.

Alle deltagere i onsdagscuppen må ikke føre nationalitetsflag.

Deltagere skal være særligt opmærksomme på ikke kapsejlene både.

Sejladsen er kun gyldig for onsdagscuppen hvis der er 6 eller flere startende både.

 1. Max vindstyrke

Der startes ikke starter når middelvinden er over 10 m/s målt på en 5 minutters periode. Sejladsen aflyses senest kl 17 på dagen.  Hvis sejladsen aflyses sejles der om mandagen ugen efter.

 1. Meddelelser til deltagerne 

Meddelelser til deltagere gives via  sejlklubbens facebookside.

 1. Signaler der gives på land

Start hold/start tid, bane, start procedure samt øvrige beskeder gives på dagen ved klubhuset til skippermødet.

 1. Tidsplan 

Det sejles alle onsdage fra 8. Maj til 25. September 2024.


I Maj, Juni, Juli og August gælder følgende tidsplan:

Kl. 18.00: Skippermøde.

Kl. 18:30 Start flagsejlads

Kl. 18.35 Start hold 1

Kl. 18.45 Start hold 2


I September følgende tidsplan:

Kl. 17.30: Skippermøde.

Kl. 18:00 Start flagsejlads

Kl. 18.05 Start hold 1

Kl. 18.15 Start hold 2


 1. Point system

Der anvendes lavpoint system. 

Gennemføres mere end 9 sejladser, vil dette udløse en fratrækker for hver yderligere sejlads. Dvs. 10 sejladser giver 1 fratrækkere,  11 sejladser giver 2 fratrækkere osv.

Der sejles efter DH mål og at det henstilles at alle både enten måles ind eller tildeles et mål af klubbens målere.


Beregning af præmietid udføres efter DH-reglen sektion 6.3.1 (TAS vælges til 1200). 


Omvendt respit start tider beregnes efter DH-reglen sektion 6.4.1.


 1. Præmier

Der vil være præmier til top 3 i onsdagscuppen.

 1. Protest

Protesttiden udløber 30 min. efter sidste målgang i dagens sidste sejlads. 

 1. Skipper information

Deltagende både skal registres på tavlen ved klubhuset. 

 1.     10.Startprocedure 

Der er to start procedure: Fælles start på tid eller omvendt respit.

Fælles for de 2 procedure gælder. Flag sejladsen starter altid ved fælles start proceduren. Tiden skal være baseret på GPS eller NTP. Ingen både må starte før deres start eller være i start området når andre både starter. Det kan ikke forventes der gives et start signal og det er tiden der er det gældende start signal.

Fælles start:

Alle både starter på tid. 

I Maj, Juni, Juli og August går starten som følger;

Kl. 18:30 Start flagsejlads

Kl. 18.35 Start hold 1

Kl. 18.45 Start hold 2


I September går starten som følger;

Kl. 18:00 Start flagsejlads

Kl. 18.05 Start hold 1

Kl. 18.15 Start hold 2


Omvendt respit start:


Start tidspunkt opgives på land for hver enkelt båd. 


 1.     11.Måltagning 

Ved fælles start gælder:

Alle både tager deres egen tid samt den herefter kommende båds tid medmindre den er sidste båd.

Ved omvendt respit:

Alle både noter båden der har målgang før dem og båden lige efter. 

 1.     12.Tidsbegrænsning 

Både der ikke har fuldført senest  21:30 betragtes som ikke fuldført. DNF. 

 1.     13.ANSVARSFRASKRIVNING  

Deltagerne deltager i sejladsen fuldstændig på deres egen risiko. (Se RRS 3, Beslutning om at kapsejle.) Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter sejladsen.

 1.     14.FORSIKRING 

Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring. Sejlklubben påtager sig intet ansvar i forbindelse med skader forvoldt af de deltagende både.

 1.     15.Baner

Der sejles på en af 4 baner.

Gult Mærke er placeret på 5701.156’N 9037.579’E

Resterende bøjer er placeret som vist i søkortet.


Hold i dag

Instagram