2019 01.01.2019  -  31.12.3000
Vejledning

KONTINGENT OG KURSUS PRISER

KONTINGENTET FOR NIBE SEJLKLUB GÆLDER FOR ET KALENDERÅR.

Kontingentet opkræves dog først efter generalforsamlingen og normalt i slutningen i marts eller først i april.


Voksen med bådplads (VMB)

Voksen med bådplads:       750,- kr 

(opkræves sammen med kontingent til Havneforeningen)

Tilmeld/Læs mere - (1)

Voksen uden bådplads (VUB)

Voksen uden bådplads:     750,- kr 

(ved indmeldelse efter 1. september er kontingentet 350,- kr)

Tilmeld/Læs mere - (1)

Ægtefælle (ÆF)
Tilmeld/Læs mere - (1)

Junior (JUN)

Når børnene er vokset ud af krabbeklubben kan de begynde at sejle optimist-jolle, som er en den mindste jolle vi har, med et meget lille sejl. For at gøre opstarten lidt nemmere har vi indført et ”mini-optimist” hold imellem krabbeklub og optimist-sejlerne.

En mini-optimist er en optimist-jolle, som er modificeret en smule til at skabe plads til en lille el-motor. Motoren gør det lidt nemmere for de nye at starte uden at skulle lære det hele på en gang. Vi kan starte helt uden sejl, og starte med at lære hvordan man styrer en rorpind. Så kan vi stille og roligt lægge flere lag på, og når vi synes vi har fået styr på alt det andet, så slukker vi også for el-motoren.

Når man har lært at sejle uden el-motor, så er man klar til at sejle alm. optimist-jolle. Dvs. jollen er i sin grund-form den samme, men her sejler vi kun for sejl. Vi bruger en del tid på at forstå hvordan sådan et sejl skal håndteres, og med lidt øvelse så får vi styr på det. At gå til optimist er ligesom så meget andet sport for børn – vi dyrker en sport, som i bund og grund handler om at sejle hurtigt og komme først, men da vi har med børn at gøre, så går vi ligeså meget op i at have det sjovt og dyrke det sociale. Vi forsøger at balancere kapsejlads og hyggesejlads så godt som muligt.

Når man på et tidspunkt vokser ud af optimist-jollen, har vi flere andre joller som kan være sjove at kaste sig over  – tera, feva, zoom m.m. Her gælder det om at finde den rigtige jolle til det enkelte barn.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Krabbeklub (KK)

Krabbeklub er en forælder-barn aktivitet for det mindste. Fokus er på at hygge sig og blive tryg ved at færdes på havnen. Vi fisker mest af alt krabber, men laver også andre sjove aktiviteter i havnemiljøet – havne rundfart, gummibåd, maler på sten, naturvejleder m.m.

Tilmeld/Læs mere - (1)

HOLD: Børn og unge (UNGEHOLD)
Tilmeld/Læs mere - (4)

HOLD: Sejlads (SEJLHOLD)
Tilmeld/Læs mere - (4)

HOLD: Sejlerskole (SKOLEHOLD)
Tilmeld/Læs mere - (3)
Hold i dag

Instagram