Vælg år
2024      2023      2022      Alle (tidligere år)
Slæbestedet lukket 1. og 2. juni

PÅ GRUND AF SEJLSPORTSSTÆVNE ER SLÆBESTEDET LUKKET I WEEKENDEN 1-2. JUNI 2024

-MEN DU ER VELKOMMEN TIL AT KOMME OG OPLEVE STEMNINGEN.


22.05.2024  Morten Sørensen
Læs mere
Nyhedsbrev Forår 2024

Her finder du det første nyhedsbrev for 2024

Nyhedsbrevet er sendt ud på mail til alle brugere i klubmodul på Nibe Sejlklubs hjemmeside. 

Hvis du ikke allerede har oprettet dig, så gør det nu - du letter arbejdet for bestyrelsen helt enormt ved at gøre det selv.

I nyhedsbrevet kan du læse mere om
  • Bestyrelsen efter generalforsamlingen
  • Arbejdsdag
  • Sejlerskole
  • Onsdagssejlads
  • Fællestur til Ejerslev
  • Send flere billeder02.05.2024  Morten Sørensen
Læs mere
OK-jollestævne

I weekenden den 1.- og 2. juni afholder Nibe Sejlklub i samarbejde med Dansk Ok-jolle klub et ranglistestævne.
Har du lyst til at være med, er der både brug for hjælp på vandet ombord på dommer- og mærkebåde, samt på land, i kapsejladsbureau eller forplejning.


02.04.2024  Morten Sørensen
Læs mere
Ny formand

Ny formand i sejlklubben

Bo Bjerrum valgte ikke at genopstille til formandsposten - han blev erstattet af Peter Staun.

Der skal fra klubben lyde en kæmpe tak til Bo for at styre os gennem et byggeri af nyt klubhus samtidig med at alle de dagligdags aktiviteter i vid udstrækning er opretholdt.

Som tak for indsatsen fik Bo et kompas til sin OK-jolle


18.03.2024  Morten Sørensen
Læs mere
Generalforsamling 2024 - Dagsorden


10.03.2024  Morten Sørensen
Læs mere
Hold i dag

Instagram