Vælg år
2024      2023      2022      Alle (tidligere år)
OK-jollestævne

I weekenden den 1.- og 2. juni afholder Nibe Sejlklub i samarbejde med Dansk Ok-jolle klub et ranglistestævne.
Har du lyst til at være med, er der både brug for hjælp på vandet ombord på dommer- og mærkebåde, samt på land, i kapsejladsbureau eller forplejning.


02.04.2024  Morten Sørensen
Læs mere
Ny formand

Ny formand i sejlklubben

Bo Bjerrum valgte ikke at genopstille til formandsposten - han blev erstattet af Peter Staun.

Der skal fra klubben lyde en kæmpe tak til Bo for at styre os gennem et byggeri af nyt klubhus samtidig med at alle de dagligdags aktiviteter i vid udstrækning er opretholdt.

Som tak for indsatsen fik Bo et kompas til sin OK-jolle


18.03.2024  Morten Sørensen
Læs mere
Generalforsamling 2024 - Dagsorden


10.03.2024  Morten Sørensen
Læs mere
Hold i dag

Instagram